Charta nemeckých vyhnancu

Zurück ] Weiter ]

ZUR ÜBERSICHT

ZUM SEITENENDE

 


Charta německých vyhnanců


Ve vědomí své zodpovědnosti před Bohem a lidmi, 

ve vědomí své přislušnosti ke křestansko-západní kultuře, 

ve vědomí své německé národnosti a v poznání společných ůloh všech evropských národů 

usnesli se zvolení zástupci milionů vyhnanců po zralém uvážení a přezkoumání svého svědomí podati vůči německému národu a vůči celému svétu slavnostní prohlášení, které stano-vuje povinnosti a práva, jež němečtí vyhnanci považují za svůj základní zákon a za nezbytný předpoklad pro vybudování svobodné a sjednocené Evropy.

 • 1. My vyhnanci zříkáme se pomsty a odplaty. Toto odhodlání je nám vážné a svaté v pomýšlení na nesmírné utrpení, jež lidstvu přineslo zvláště poslední desetiletí.
   

 • 2. Budeme podporovat všemi silami každé počinání, zaměřené na utvoření sjednocené Evropy, v níž by národy mohly žíti beze strachu a bez útisku.
   

 • 3. Tvrdou a neúnavnou prací zúčastníme se na výstavbě Německa a Evropy.

Ztratili jsme svůj domov. Bezdomovci jsou cizinci na této zemi. Bůh vsadil lidi do jejich domovů. Odloučiti člověka násilím od jeho domova znamená usmrtit jej duševně.

My jsme tento osud utrpěli a zažili. Cítíme se proto povoláni žádati, aby právo na domov bylo uznáno a uskutečněno jako jedno ze základních lidských práv, daných člověku Bohem.

Dokud toto právo pro nás není uskutečněno, nechceme však státi stranou, odsouzeni k nečinnosti, nýbrž chceme ivořit a působit v nových, vytříbených formách bratrského a ohledupl-ného spolužití se všemi členy našeho národa.

Proto domáháme se a žádáme dnes, jako i včera:

 • 1. Stejné právo jako občané státu, nejen před zákonem, nýbrž i v kazdodenní skutečnosti.
   

 • 2. Spravedlivé a rozumné rozdělení břemen poslední války na celý německý národ a poctivé provedení této zásady.
   

 • 3. Promýšlené začlenění vyhnancu všech povolání do života německého národa.
   

 • 4. Činné včlenění německých vyhnanců do výstavby Evropy.
   

Nechí národy světa pocítí svou spoluzodpovědnost za osud vyhnanců jako těch, kteří byli nejtíže zasaženi utrpením naši doby.

Nechí národy světa jednají tak, jak to jejich křesíanským povinnostem a jejich svědomí odpovídá.

Národy světa musí poznati, že osud německých, jakož onen všech vyhnanců je světovým problémem, jehož řešení vyžaduje nejvyšší mravní zodpovědnost a zavazuje k mohutnému výkonu.

Vyzýváme národy a lidi dobré vůle, aby přiložili ruku k dílu, aby z viny, z neštěstí, z utrpení, z chudoby a z bídy pro nás všechny byla nalezena cesta do lepší budoucnosti.

v Stuttgartě, dne 5. srpna 1950.


Dne 5. srpna 1950 byla tato "Charta německých vyhnanců" v Stuttgartě na veliké manifestaci za přítomnosti členů Spolkové vlády, církví a parlamentů neznámým vyhnancem vyhlášena. Chartu podepsali předsedové landsmannschaftů vyhnanců, jakož i předsedové  Ustředního svazu německých vyhnanců a jeho zemských svazů. Charta byla potvrzena na velikých manifestacích ve všech částech Německa.

 

 

Copyright © by Inge Schwarz 1997 (Heimatstelle Maffersdorf) 

Zurück ] Nach oben ] Weiter ]

   ZUM SEITENANFANG    ZUM INHALTSVERZEICHNIS    ZUR ÜBERSICHT  
HEIM

 

MAFFERSDORF - Marktgemeinde im Landkreis Reichenberg - SUDETENLAND